415 lượt xem

Bộ Y tế khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án điều chỉnh mức sinh, trong đó khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con đáp ứng mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế.

Quyền của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân không tách rời nghĩa vụ trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số
Quyền của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân không tách rời nghĩa vụ trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số

3 phương án mà Bộ Y tế đề xuất

Theo Tin tức Y Dược, Dự thảo nêu rõ: Quyền của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân không tách rời nghĩa vụ trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số. Theo đó 3 phương án mà Bộ Y tế đề xuất bao gồm:

Phương án 1: Các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh. Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có hai con.

Phương án 2: Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con tốt. Chính phủ quy định số con cụ thể trong từng giai đoạn để phù hợp với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế.

Phương án 3: Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian và khoảng cách sinh con. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Mỗi cặp vợ chồng tự quết định số con, thời gian sinh con
Mỗi cặp vợ chồng tự quết định số con, thời gian sinh con

Bộ Y tế phân tích từng phương án như thế nào?

Chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cho thấy, khi đạt mức sinh thay thế, nếu chậm nới lỏng các biện pháp kiểm soát sinh sản thì mức sinh sẽ giảm xuống mức rất thấp và khó có thể kéo lên được.

Một số Giảng viên Trung cấp Hộ sinh bày tỏ quan điểm: “Minh chứng có thể dễ nhận thấy nhất chính là Nhật Bản, Hàn Quốc,… Trung Quốc cũng đang nới lỏng dần chính sách sinh một con bằng chính sách sinh một con rưỡi hoặc hai con… Do đó việc đề xuất phương án điều chỉnh mức sinh của Bộ Y tế là vô cùng cần thiết.”

Đảm bảo mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người; giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng; 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế đến năm 2030, Bộ Y tế phân tích từng phương án như sau:

Phương án 1: Các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh. Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có hai con; quy định biện pháp tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong từng giai đoạn phù hợp với từng vùng, tỉnh, thành phố để duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước, giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh cao, duy trì kết quả đạt được ở những tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp.

Bộ Y tế khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con
Bộ Y tế khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Phương án 2: Các cặp vợ chồng, cá nhân quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh. Chính phủ quy định số con cụ thể và biện pháp thực hiện trong từng giai đoạn để phù hợp với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước, giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh cao, duy trì kết quả đạt được ở những tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế, sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp.

Phương án 3: Đề xuất quy định như pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số: Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Đồng quan điểm với Bộ Y tế, Trường phòng tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho rằng, với mỗi phương án đều có những ưu, nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên phương án 1 dường như là phương án phù hợp với hiện tại và tương lai do có thể linh hoạt trong việc kiểm soát mức sinh và có nhiều tác động tích cực hơn. Tuy nhiên điều này cần có những biện pháp phòng ngừa trước và sau khi ban hành Luật để tránh lợi dụng việc quy định quyền tự quyết định về số con của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân để vụ lợi, tuyên truyền, thực hiện trái với chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số.

Nguồn: tuyensinhyduocchinhquy.com