237 lượt xem

Đặc cách 50 viên chức sự nghiệp y tế tại Quảng Nam

UBND Quảng Nam vừa quyết định tuyển dụng 50 viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách nhằm bổ sung đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế cho các đơn vị.

Đặc cách 50 viên chức sự nghiệp y tế tại Quảng Nam
Đặc cách 50 viên chức sự nghiệp y tế tại Quảng Nam

Trong số 50 chỉ tiêu tuyển dụng đợt này có 19 chỉ tiêu Bác sĩ hạng III; 01 Điều dưỡng hạng III; 02 Điều dưỡng hạng IV; 13 Y sĩ hạng IV; 01 Dược hạng IV; 13 Dân số viên hạng IV; 01 Hộ sinh hạng IV.

Theo Tin tức Y Dược, với quyết định này thì đối tượng đặc cách bao gồm:

1- Người đang làm việc tại Trạm Y tế xã thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ, có thời gian công tác tại Trạm Y tế xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31/12/2015, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2- Người đang hợp đồng lao động làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), có thời gian làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31/12/2015, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Cơ hội trở thành viên chức sự nghiệp y tế tại Quảng Nam
Cơ hội trở thành viên chức sự nghiệp y tế tại Quảng Nam

Điều này có nghĩa với những đối tượng như Điều dưỡng viên, Dược sĩ tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược Hà Nội có thời gian công tác tại Trạm Y tế xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31/12/2015, đáp ứng được những điều kiện về trình đọ, văn bằng, chuyên môn đều có cơ hội nằm trong danh sách tuyển dụng đặc cách này.

Với những người được đề nghị tuyển dụng đặc cách sẽ được Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra về các tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện việc tuyển chọn theo đúng kế hoạch. UBND tỉnh cũng yêu cầu công tác tuyển dụng cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai ở các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt cần lựa chọn những cá nhân đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn Cao đẳng Y Dược Hà Nội, với công tác làm công khai, minh bách, khách quan, chắt chẽ của UBND tỉnh Quảng Nam thì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ bổ sung đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế cho các đơn vị, địa phương đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao là điều có thể làm được.