517 lượt xem

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp là mẫu sử dụng trong các đơn vị, cơ sở dược nhằm xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược là hợp pháp.

Dược sĩ thực tập tại cơ sở y tế
Dược sĩ thực tập tại cơ sở y tế

Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp (Mẫu số 3/GXN, Thông tư 10/2013/TT-BYT). Trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc. Theo Tin tức y Dược, trong trường hợp bạn đã có thời gian thực tập tại một cơ sở dược thì các cơ sở dược sẽ cấp giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp cho bạn nhằm xác nhận thời gian bạn đã học tập, công tác tại cơ sở dược đó là hợp pháp và bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy xác nhận để phục vụ cho các công việc của mình.

Trong giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp có một số thông tin như tên đơn vị, cơ sở dược, thông tin người được xác nhận (ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, chức vụ, thời gian công tác, nhiệm vụ được phân công), ghi rõ trong thời gian công tác, đối tượng không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thủ trưởng đơn vị ký xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp cho đối tượng đó.

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp

Hiện nay do nhu cầu của con người mà loại giấy xác nhận được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, pháp luật, y tế,…, chẳng hạn mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án hay mẫu giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc, độc hại…. Theo đó với những đối tượng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Dược hay Trung cấp chuyên ngành Dược đang làm việc trong các môi trường công việc đọc hại, nặng nhọc thì nên làm mẫu giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc, độc hại để được hưởng thêm các trợ cấp về nghề nghiệp của mình.

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp là mẫu bắt buộc được sử dụng trong các cơ sở dược nhằm xác nhận cho việc học tập, thời gian thực hành của một đối tượng cụ thể nào đó tại đơn vị hoàn toàn hợp pháp, các bạn có thể tham khảo mẫu, đọc kỹ những nội dung thông tin cần đó để đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu bắt buộc có trong mẫu xác nhận.

Nguồn: tuyensinhyduocchinhquy.com